Stredná priemyselná škola odevná Svidník

Stredná priemyselná škola odevná Svidník

Sov. hrdinov 369/24
08901 Svidník
IČO: 00520225

Informácie o inštitúcii Stredná priemyselná škola odevná Svidník

 

Všeobecné informácie

SPŠ vo Svidníku vo svojej tridsaťročnej histórii vždy patrila k vzdelávacím inštitúciám, ktoré významne ovplyvňovali a formovali dianie v oblasti stredného odborného školstva na celom Slovensku. Za roky svojej existencie vychovala tisíce absolventov – veľa prvotriednych odborníkov, mnoho významných manažérov, špecialistov i umelcov – dizajnérov a pod.

V súčasnosti škola vytvára nové podmienky na vzdelávanie v umeleckých a technických odboroch a buduje svoj nový imidž prostredníctvom vlastných Školských vzdelávacích programov. Svojimi vzdelávacími programami pripravuje odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti odevníctva, odevného dizajnu, ekonomiky, propagačnej grafiky a propagačného výtvarníctva.

Budovanie kvality a dobrého mena školy je založené najmä na:

  • kvalite výučby a riadenia
  • úspešnosti absolventov
  • motivácii a spokojnosti študentov
  • ponúkanom školskom vzdelávacom programe a jeho dôslednom napĺňaní
  • dobrom materiálno – technickom zabezpečení

Naša škola ponúka záujemcom možnosti štúdia v týchto študijných odboroch:

TECHNICKÉ ODBORY:

UMELECKÉ ODBORY:

S kým môžete prísť do kontaktu?

 

Mgr. Pavel OLEJÁR - riaditeľ školy

  • E-mail: olejarspssvidnik.sk
  • Mobil: 0915 964 250

Ing. Nadežda SOVIČOVÁ - zástupkyňa pre pedagogické činnosti

  • E-mail: sovicovaspssvidnik.sk

Zborovňa SPŠO - kolektív učiteľov

  • E-mail: zborovnaspssvidnik.sk

Kde nás nájdete?

Zobrazit